Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ÚVODNÍ STRÁNKA > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo jsme?

Tato webová stránka www.novaequi.cz ("webová stránka") je vlastněna a provozována společností BODIT TACHOV s.r.o. Nádražní 523, 349 01, Stříbro (registrovaná v České republice pod obchodním číslem [64833038]) (nazývané v tomto sdělení "my", "náš" nebo "nás").

 

Účel tohoto oznámení

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám sděluje informace, které o vás shromažďujeme, když navštívíte naši webovou stránku nebo nám poskytnete jiné informace.

Také vám řekne, jak můžete uplatnit svá práva (včetně práva vznášet námitky proti některým údajům, které provádíme). Další informace o vašich právech a způsobu, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže v části "Vaše práva".

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Údaje o provozu na webu a informace o vašem počítači

Jak využíváme tato data?

Při prohlížení našich webových stránek používáme soubory cookies pro shromažďování:

 • Informace o používání naší webové stránkyshromažďujeme standardní internetové protokolové informace a podrobnosti o chování návštěvníků.

  • Tyto informace používáme k zaznamenávání čísel návštěvníků, jejich použití v různých oblastech webové stránky a jakýchkoli užitečných funkcí či odkazů. Tyto informace nepoužíváme žádným způsobem, který by vás osobně identifikoval.

  • Pro shromažďování těchto informací používáme třetí stranu, Google Analytics, ale zpracovává se pouze způsobem, který nikoho neidentifikuje. Neuděláváme a nedovolujeme společnosti Google provádět žádné pokusy o zjištění totožnosti návštěvníků našich webových stránek;

 • Informace o vašem počítači; to zahrnuje adresu IP, operační systém a typ prohlížeče.

  • Tyto informace používáme k tomu, abychom pomohli udržet bezpečnost našich webových stránek a identifikovali trendy, abychom mohli zlepšit jejich výkon.

  • Tyto informace také používáme k přizpůsobení webových stránek vašim zájmům a k zajištění toho, aby obsah webových stránek byl co nejúčinněji prezentován pro vás a aby vám umožnila účastnit se interaktivních funkcí webových stránek, pokud tak učiníte.

  • Tyto informace nepoužíváme žádným způsobem, který by vás osobně identifikoval.

Tyto informace shromažďujeme za účelem našich oprávněných zájmů o udržování a správu webových stránek a zajištění jejich bezpečnosti. Pokud nechcete, abychom shromažďovali tyto informace, můžete pomocí zařízení "nechcete sledovat" ("DNT") používat náš webový prohlížeč a informovat nás o tom, že nechcete být sledováni, když navštívíte naši webovou stránku. Další informace o službě DNT naleznete na adrese https://allaboutdnt.com.

Jak dlouho uchováváme tyto informace?

Informace o vaší návštěvě budeme uchovávat pouze na našich internetových stránkách po dobu nezbytnou pro účely, které jsme uvedli. Obvykle odstraňujeme informace o prohlížení uživatelů každých 26 měsíců.

S kým sdílíme tyto informace?

Informace o návštěvnících na našich webových stránkách sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají spravovat a řídit webové stránky.

Kam přenášíme tyto informace?

Informace o využívání našich webových stránek, které jsou pro nás shromažďovány službou Google Analytics, jsou odesílány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Pokud potřebujete další informace o těchto bezpečnostních opatřeních, kontaktujte nás.

Informace, které nám pošlete

Jak tyto údaje používáme?

Nemusíte nám poskytovat žádné informace, pokud používáte naši webovou stránku. Pokud se rozhodnete použít naši funkci "kontaktujte nás" nebo se s námi dostanete do kontaktu jinak, použijeme informace, které nám pošlete, abychom mohli odpovědět na váš dotaz. Když používáme vaše osobní údaje k tomuto účelu, činíme tak pro naše legitimní obchodní zájmy, abychom s vámi komunikovali v souladu s vašimi přáními a očekáváními. Tyto údaje také použijeme pro účely našich legitimních zájmů při přístupu k příslušným odborným konzultacím a za účelem zajištění souladu s právními povinnostmi, kterými podléhá naše podnikání.

Obecné dotazy týkající se náborových postupů jsou vítané, ale nemůžeme posuzovat životopisy nebo žádosti o zaměstnání zaslané prostřednictvím této webové stránky. Používáte-li tuto webovou stránku k zasílání tohoto typu informací, bude při potvrzení bezpečně smazána.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše informace budeme uchovávat jen tak dlouho, dokud je to nutné pro správu vašeho dotazu. Záznamy o rutinních dotazech obvykle uchováváme po dobu 6 měsíců, avšak v některých případech (např. Pokud se dotaz týká smlouvy mezi námi nebo kde potřebujeme získat právní poradenství k tomu, abychom mohli reagovat na stížnost), budeme muset uchovávat záznamy našich komunikací po dobu až 6 let.

S kým sdílíme tyto informace?

Vaše údaje sdílíme s našimi poskytovateli služeb a našimi profesionálními poradci, pokud je to nutné k vyřešení otázky nebo stížnosti.

V opačném případě nebudeme sdílet vaše informace s žádnou třetí stranou, pokud:

 • máme vaše svolení;

 • jsme povinni tak učinit zákonem;

 • je to nezbytné, abychom mohli uplatnit naše podmínky používání, práva nebo majetku nebo práv a majetku jakékoli třetí strany; nebo

 • je to nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejího majetku (v takovém případě se vaše údaje zpřístupní našim poradcům a potenciálním poradcům kupujícího a budou předány novým vlastníkům).

Kam přenášíme tyto informace?

Informace, které nám pošlete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy uvnitř Evropského hospodářského prostoru a nejsou přeneseny mimo něj.

 

Vaše práva

Můžete nás kdykoli požádat o poskytnutí kopie vašich osobních údajů. V souvislosti s osobními údaji, které nám jste nám poskytli a které vlastníme účelem uzavření smlouvy mezi námi nebo na základě vašeho souhlasu, máte nárok požádat o kopii těchto informací v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste ho mohli znovu použít nebo sdílet s jinými organizacemi.

Pokud si myslíte, že osobní údaje, které máme ohledně vás, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu nebo dokončení.

Za určitých okolností máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů a můžete nás požádat, abychom omezili používání vašich údajů a smazali je.

Existují však některé výjimky z těchto práv. Například, nebudeme moci vymazat vaše údaje, pokud to vyžaduje zákon, abychom je uchovali, nebo pokud je držíme v souvislosti se smlouvou s vámi. Podobně může být odepřen přístup k vašim údajům, pokud zpřístupnění informací poskytuje osobní informace o jiné osobě, nebo pokud nám zákon brání zveřejnit takové informace.

Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás .

 

Kontakt a vaše stížnosti

Otázky, připomínky nebo žádosti týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou vítány a měly by být zaslány na adresu Ing. Štěpánka Holečková, Ph.D. email: s.holeckova@bodit.cz
tel: +420 731 408 945
.

Pokud máte pochybnosti o způsobu zpracování vašich osobních údajů, máte právo stěžovat se komisaři pro informace (ICO). Podrobnosti o tom, jak to udělat, najdete na internetové stránce ICO na adrese https://ico.org.uk/concerns/ nebo telefonicky na čísle 0303 123 1113.

 

Toto oznámení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno v květnu 2018.